Nieuwsbrief november 2016

We naderen alweer bijna het eind van 2016 en het is de hoogste tijd om u op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen en voortgang binnen de Stichting.

Molen De Arend te Zuidland en molen De Hoop te Abbenbroek

Molen De Arend te Zuidland en molen De Hoop te Abbenbroek

Allereerst onze excuses dat de berichtgeving wat langer op zich heeft laten wachten maar we konden u niet eerder informeren omdat de juiste gegevens nog niet bekend waren.

Er is veel aan vooraf gegaan om een duidelijk restauratieplan en de daarbij horende financiën in kaart te brengen. Het gaat hier om grote bedragen om de beide molens weer in goede staat terug te brengen, te laten draaien en te behouden voor de toekomst. Voor Molen De Arend bedragen de renovatiekosten € 395.799,10 en voor Molen De Hoop € 211.790,57. Totaal € 607.589,67.

Op basis van de restauratieplannen hebben we als Stichting subsidie bij de Provincie Zuid-Holland aangevraagd en tot onze vreugde wil de Provincie een aanzienlijk deel van de kosten subsidiëren. De voorwaarde is echter wel, dat de Stichting een evenredig bedrag zal bijleggen. Dit moet omdat de Provincie bij de uitvoering van de restauratie de “half-half” regel hanteert. Dat wil zeggen dat tegenover elke euro die de Stichting investeert, de Provincie daar een gelijk bedrag tegenover zet (tot een maximum zoals in de beschikking is aangegeven).

De Stichting heeft inmiddels bij een aantal culturele instanties subsidieaanvragen gedaan. We hopen daarmee een bedrag van € 60.000,– binnen te halen.

Daarnaast zijn we als Stichting in gesprek met de Gemeente Nissewaard. We hebben de Gemeente gevraagd om het jaarlijkse subsidiebedrag van € 5.000,–, dat bedoeld is als bijdrage in de exploitatiekosten van de molens, voor de komende jaren in één keer aan ons uit te keren. Als de gemeente met dit voorstel instemt, kunnen we daarmee € 100.000,– toevoegen aan het restauratiefonds en dat zou een geweldige opsteker zijn.

De Gemeente staat niet onwelwillend tegenover ons verzoek, maar vraagt hoe de Stichting de jaarlijkse exploitatie dekkend wil krijgen als de gemeentelijke subsidie door deze “afkoop” wegvalt. Wij hebben met berekeningen inzichtelijk gemaakt dat we de jaarlijkse exploitatiekosten kunnen dekken uit de verkoop van meel, de inzet van de vrijwilligers en natuurlijk dankzij de geweldige financiële steun van u als “windvanger” van de Stichting.

Verder heeft onderzoek door onze fiscalisten uitgewezen dat we (een deel van) de btw van de restauratiekosten kunnen verrekenen met de btw uit de verkoop van meel, waardoor er een aanzienlijk bedrag ten gunste van de Stichting kan worden teruggevraagd.

De Stichting heeft bij de overdracht van de molens een “bruidsschat” van de Gemeente meegekregen die we voor het grootste deel (€ 100.000,–) zullen inzetten voor de restauratie.

Samengevat als de plannen lukken, ziet het financiële plaatje er als volgt uit:

Bijdrage Provincie: € 242.279,77
Fondsenwerving: € 60.000,–
Dotatie Gemeente: € 100.000,–
Inzet bruidsschat: € 100.000,–
Teruggave btw: PM

Uitgaande van de begroting van € 607.589,67 hebben we op dit moment nog een tekort van € 105.309,90 om beide restauraties volledig te kunnen uitvoeren.

Het is belangrijk dat we het volledige restauratiebedrag bijeenbrengen en dan pas met de restauratie starten. Als we met de restauratie beginnen en de begroting niet sluitend hebben, lopen we een deel van de subsidie mis!

Om dat te voorkomen zal de Stichting de komende maanden een dringende oproep plaatsen en de ondernemers van de Gemeente Nissewaard vragen ons financieel te steunen. We streven ernaar nog dit jaar de begroting sluitend te krijgen zodat we in 2017 kunnen beginnen met de volledige restauratie van beide molens.

Wij danken u voor uw steun en vertrouwen de afgelopen tijd in dit moeilijke eerste jaar van de Stichting. We hopen dat u ons wilt helpen om ook andere mensen enthousiast te maken om windvanger te worden, zodat we het onderhoud en de exploitatiekosten van beide molens voor de toekomst zeker kunnen stellen.

Met vriendelijke groet,

H. Fledderus
Voorzitter Stichting Molenbehoud Nissewaard

Deel dit bericht