Nieuwsbrief mei 2017

In onze nieuwsbrief van november 2016 hebben we u geïnformeerd over de opbouw van het restauratiefonds.
We zijn blij u in deze nieuwsbrief te kunnen informeren dat veel acties zijn gelukt. Het fonds is de afgelopen maanden behoorlijk in omvang gegroeid.

Zo hebben we via de Stichting de Hollandsche Molen een bijdrage toegezegd gekregen van € 25.000,- voor het vervangen van de buitenroede van molen De Arend (de twee ontbrekende wieken).

Verder was de gemeente Nissewaard bereid om het totaalbedrag van tien jaarlijkse subsidies in één keer als voorschot van bijna € 100.000,- aan de stichting toe te kennen. Dit kan omdat we het jaarlijks tekort kunnen betalen uit de bijdragen van de windvangers, van u dus.

Bij andere fondsen hebben we nog aanvragen lopen. We hebben de verwachting, en in een enkel geval de toezegging, dat onze aanvragen positief zullen worden beoordeeld. Dit betekent dat we voldoende geld hebben om de Provinciale subsidie te ontvangen en dat we kunnen starten!

Start werkzaamheden

Een tweede heuglijk feit dat we in deze nieuwsbrief met u willen delen, is dat we inmiddels aan molenmaker Van der Wal de opdracht hebben gegeven om een deel van de restauratie aan de beide molens uit te voeren. Van der Wal neemt het specifieke molenmakerswerk voor zijn rekening. Het gaat om een veelheid aan werkzaamheden.

Als één van de eerste grote klussen zullen medio juli 2017 nieuwe wieken op de molen De Arend worden geplaatst.

Naast het molenmakerswerk moeten er voor de restauratie ook nogal wat constructieve en bouwkundige werkzaamheden worden uitgevoerd.

Op dit moment worden daar de bestekken voor getekend en worden de benodigde vergunningen aangevraagd.

Later in het jaar zullen we de bouwkundige werkzaamheden aanbesteden en zal een bouwkundig aannemer worden geselecteerd die naar verwachting eind 2017 met de uitvoering van de werkzaamheden gaat beginnen.

Op onze website www.molensnissewaard.nl zullen we een planning publiceren van de belangrijke stappen in het restauratieproces.

Wij danken u nogmaals voor uw steun en het in ons gestelde vertrouwen en zullen u aan de hand van korte nieuwsberichten en foto’s op de website u van de voortgang op de hoogte te houden.

Met vriendelijke groet,
H. Fledderus
Voorzitter Stichting Molenbehoud Nissewaard

Deel dit bericht