Donatie DeltaPORT voor Stichting Molenbehoud Nissewaard

Het bestuur van Stichting Molenbehoud Nissewaard is zeer verheugd over de toekenning van een forse financiële bijdrage van het DeltaPORT Donatiefonds.

Dit bedrag zal worden besteed aan het maalvaardig maken van Molen De Hoop in Abbenbroek zodat daar weer graan gemalen kan worden voor consumptie. Maalvaardig maken houdt o.a. in dat de aandrijfwielen weer in de goede stand worden gezet en dat er een koppel nieuwe maalstenen zal worden geplaatst. Daarnaast krijgt de molen in de komende periode een opknapbeurt en zal o.a. het metselwerk worden gerepareerd.

Het gemalen graan zal worden verkocht aan een regionale bakker die hier heerlijk ambachtelijk brood van gaat bakken. De realisatie van dit project zal plaatsvinden voorjaar 2019.

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Het DeltaPORT Donatiefonds kent via haar plaatselijke adviescommissies regelmatig kleine bedragen toe. Per kwartaal worden door het fondsbestuur bovenlokale donaties toegekend. Jaarlijks worden ook enkele grotere, regionale projecten ondersteund.

Deel dit bericht