Crowdfundingsactie fundering

Op een markant punt in het dorp Zuidland staat korenmolen De Arend. Een molen uit 1844 die nog volledig in bedrijf is; tot op de dag van vandaag worden er granen gemalen en verkocht. De afgelopen jaren is vastgesteld dat de fundering van molen De Arend onvoldoende is. De 80 cm hoge gemetselde fundering staat op de kleidijk en is niet onderheid.
 
Er zit “beweging” in de molen; metingen laten zien dat de molen (ongelijk) zakt en “beweegt” bij het draaien. De krachten die hierdoor ontstaan, hebben eerder al geleid tot schade aan metselwerk en draaiende delen. Bij de laatste restauratie in 2018/2019 is een belangrijk deel van de schade hersteld. Ondanks de noodzaak, bleek het niet mogelijk om bij de laatste restauratie ook de fundering te versterken; het geld was op!
 
Het bestuur van Stichting Molenbehoud Nissewaard doet er alles aan om op korte termijn ook de fundering aan te pakken. Daarvoor is geld nodig! De begroting van de stichting biedt namelijk alleen ruimte voor het beheer en onderhoud van de molen en niet voor uitgaven voor groot onderhoud en restauratie.
 
Voor het betalen van het versterken van de fundering hopen wij ook gebruik te kunnen maken van subsidies van gemeente, provincie en andere organisaties. Maar die subsidies zullen met zekerheid onvoldoende zijn om de uitgaven (enkele tonnen) volledig te kunnen betalen; de berekeningen laten een tekort zien van €75.000,-!
 
Wij doen een dringend beroep op iedereen die het belangrijk vindt dat Molen De Arend in stand blijft en kan blijven draaien! Zo’n oer-Hollands monument uit 1844 mogen we toch niet verloren laten gaan! Wij hopen met deze oproep het bedrag van €75.000,- op te halen, zodat wij de molen een stabiele fundering kunnen geven en de molen een duurzame toekomst tegemoet kan zien. Het zou fantastisch zijn om dit met elkaar te realiseren zodat een stukje Hollands Glorie behouden blijft. Wij rekenen op u!
 
Doneren kan via het Molenfonds-platform op https://molenfonds.nl/campaigns/zuidland/
 
Of door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL79 RABO 0319 4798 70 ten name van Stichting Molenbehoud Nissewaard onder vermelding van Crowdfunding fundering De Arend.
Deel dit bericht