Crowdfunding molen De Hoop

Tijdens onderhoudswerkzaamheden in de zomer van 2023 is vastgesteld dat in de binnenroede (een molen heeft een binnen- en buitenroede) een scheur is ontstaan. De roede is het stalen gedeelte van de wiek, waar de houten heklatten in geplaatst zijn. Dus elke roede heeft 2 wieken.


Nadere inspectie heeft aangetoond, dat ook de buitenroede een opknapbeurt nodig heeft. Gevolg is, dat de molen direct is stilgezet en dat de molenaar niet meer kon draaien. En dat is een kwalijke zaak. Hoe langer de molen stilstaat des te slechter wordt zijn conditie!

Beide roeden stammen uit 1878 en zijn échte monumenten, Potroeden genoemd en gemaakt door de Fa. Pot. Zij behoren inmiddels tot de oudste nog bestaande Potroeden, die origineel voor een molen gemaakt zijn. Vanwege de authenticiteit, zeldzaamheid en het monumentale karakter van de Potroeden, is het belangrijk de originele roeden te behouden. De roeden zullen dus worden gerestaureerd en niet worden vervangen. Hier hangt wel een prijskaartje aan.

We verwachten met een subsidie en bijdragen van fondsen een groot deel van de kosten te kunnen dekken maar hebben nog een tekort op de restauratiebegroting van € 11.000,–. We hopen dat gat te kunnen dichten en starten als Stichting Molenbehoud Nissewaard, in samenwerking met de Hollandsche Molen, een CROWDFUNDING.

We hopen hiermee een fantastisch bedrag binnen te halen. En het mooie is dat de Hollandsche Molen de verdubbelaar inzet. Dit betekent dat elke euro die we met de crowdfunding ophalen door de Hollandsche Molen wordt verdubbeld. Molen de Hoop is de laatste molen die van deze prachtige regeling gebruik kan maken.

Wilt u ons helpen dit voor elkaar te krijgen?

Ga naar molens.nl om het project met een financiële bijdrage te steunen.

Wilt u liever uw donatie overmaken via de bank? Dan kan dit op ons bankrekeningnummer NL79 RABO 0319 4798 70 t.n.v. Stichting Molenbehoud Nissewaard o.v.v. Crowdfunding Roeden de Hoop.

Met uw bijdrage hopen we binnen een jaar weer met vier gerestaureerde wieken te kunnen draaien zodat Abbenbroek weer trots kan zijn op zijn op zijn molen!

Deel dit bericht