Beleidsplan

Beleidsplan 2015 – 2016

Het beleid van de stichting is er op gericht de molens bedrijfsklaar te maken, te onderhouden en te exploiteren; de molens te beheren; historisch materiaal te verzamelen over de molens; stimuleren van belangstelling voor de molens; het aanwijzen en begeleiden van de (vrijwillige) molenaars en de coördinatie en beleidsvoering van de molenactiviteiten.

De stichting doet dit doormiddel van:

  • Het opstellen van (meerjaren)onderhoudsplannen
  • Acties ondernemen om de molens zoveel mogelijk te laten draaien en malen.
  • Het exploiteren van de molens door middel van fondsverwerving.
  • Promotieacties bedenken en uitvoeren om bezoekers naar de molens te trekken.
  • Evenementen organiseren of faciliteren om het publiek bij de molens te betrekken.