Bestuurssamenstelling

Stichting Molenbehoud Nissewaard bestaat uit een samenstelling van onderstaande personen.

Voorzitter: dhr. Henk Fledderus
Vice-voorzitter: dhr. Geert de Vries
Penningmeester: dhr. Hans van den Bor
Secretaris: dhr. Ad Eijkenaar
Bestuurslid: dhr. Arie Verweij en dhr. Arie van Loo
PR/Fondsenwerving: mevr. Tine Arkenbout