Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

a. het in stand houden van de molens De Arend te Zuidland en De Hoop te Abbenbroek;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het voeren van een organisatiebeleid op:

  •  het bedrijfsklaar maken, onderhouden en exploiteren van de molens;
  •  het beheer van de molens;
  •  het verzamelen van historisch materiaal omtrent de objecten;
  •  het stimuleren van belangstelling voor de molens;
  •  het aanwijzen en begeleiden van de (vrijwillige) molenaars;
  •  de coördinatie van alle molenactiviteiten en de beleidsvoering te diens aanziens.

De Stichting tracht haar doel met alle wettige middelen te verwezenlijken.